Loading... Please wait...
  • Image 1

Club nam Fear-Uasal - a short story in Scottish Gaelic by Ian Rankin: Ebook and audio reading available on ITUNES

£3.50

Product Description

itunes-badge.jpg

Club nam Fear-Uasal: eBOOK and READING available on iTunes

A short story by Ian Rankin, from the collection of ‘A GOOD HANGING’ first published in 1992, translated into Scottish Gaelic by Tormod MacGill-Eain and Ruairidh Mac an t-Saoir and audio reading by Gillebride Mac IlleMhaoil, 2016

Published by Grace Note Publications in the collection of Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus. LAGE/ISBN 978-1-907676-52-9

Club nam Fear-Uasal

Bha  an  seòmar-cadail  aig  Suzanne  fuar  agus  mì-chofhurtail. Cha robh postairean air na ballaichean, cha robh sgeul air sìon a chanadh gun robh deugaire le inntinn neo-eisimileach a’ fuireach ann. Bha pada-notaichean air an deasg, ach cha robh sìon sgrìobhte air. Bha cnap pàipeir aig bonn biona, a bha cha mhòr falamh, ri taobh a’ phreas-aodaich. Dh’fhosgail Rebus an cnap pàipeir. Sgrìobhte air, ann an làmh-sgrìobhaidh làidir, bha teachdaireachd: ‘Dh’inns mi dhuibh gun dèanainn seo.’

  Thug Rebus sùil gheur air na faclan. Cò dha an robh i air seo innse? Cha robh fhios aig a pàrantan gun robh a leithid de rud air a h-inntinn, ach gun teagamh bha an teachdaireachd do chuideigin. Agus carson, às dèidh seo a sgrìobhadh, a bha i air a chaitheamh air falbh? Thionndaidh e am pàipear. Bha an taobh eile geal, ach beagan steigeach. Chuir e ri a shròn e, ach cha robh fàileadh sam bith às. Chuir e na phòca e.

Tha ‘Club nam Fear-Uasal’ anns an taghadh seo de sgeulachdan eucoir Ian Rankin às na cruinnichidhean aige A GOOD HANGING (1992) agus BEGGARS BANQUET (2002): Clàradh, Mallachd Dean, A’ faicinn Rudan, Auld Lang Syne agus Club nam Fear-uasal – agus Freagairt Ceàrr, Balla-ciùil, Uinneag a’ Chothruim, Bitheamaid Geanach agus Thadthail Cuideigin air Eddie. Ann an naoi de na sgeulachdan tha rannsachadh le Inspeactair John Rebus. An aon sgeulachd anns nach eil Rebus ’s e ‘Thadhail Cuideigin air Eddie’. A rear Ian Rankin, tha an sgeulachd sin mu mhodh-obrach nam poileas: “Tha murtair innte, chaidh cuideigin a mhurt agus tha car san deireadh.”

Find Similar Products by Category

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Write your own product review
Recent Updates

Sign up to our newsletter


Connect with us: Facebook Twitter