Loading... Please wait...
  • Image 1

Freagairt Ceàrr - a short story in Scottish Gaelic by Ian Rankin: Ebook and audio reading available on ITUNES

£3.50

Product Description

itunes-badge.jpg

Freagairt Ceàrr: eBOOK and READING available on iTunes

A short story by Ian Rankin, from the collection of ‘BEGGARS BANQUET ’ first published in 1992, translated into Scottish Gaelic by Tormod MacGill-Eain and Ruairidh Mac an t-Saoir and audio reading by Gillebride Mac IlleMhaoil, 2016

Published by Grace Note Publications in the collection of Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus. LAGE/ISBN 978-1-907676-52-9

Freagairt Ceàrr

‘Siuthad, ’ille. Gabh drudhag bheag eile.’ Agus leudaich anòirleach a bha sa ghlainne gu bhith na h-òirleach gu leth. Bha Rebus a’ sealltainn timcheall feuch am faiceadh e cuideigin a bha càirdeach dhan fhear a bhàsaich, ach b’ e sin an t-uallach faoin. Cha robh anns na fireannaich a bha seo ach nàbaidhean, agus mic nàbaidhean: mar gum biodh cridhe fireann na coimhearsnachd. Bhiodh na mnathan aca, am peathraichean , am màthraichean, anns  an  t-seòmar-mhòr  còmhla  ri  Grace  Gallagher.  Bhiodh na cùirtearan air an tarraing los nach fhaigheadh na bha air fhàgail  dhen  latha  gheal  a-steach  dhan  rùm:  nèapraigean agus glainneachan fìon-milis na Spàinne am follais. Bhiodh a’ bhanntrach na suidhe anns an t-sèithear-mhòr, agus caraid dhi na suidhe air gàirdean na cathrach a’ toirt claparan air a làimhs a’ toirt dhi briathran cofhurtachd bho àm gu àm.

 

Tha ‘Freagairt Ceàrr’ anns an taghadh seo de sgeulachdan eucoir Ian Rankin às na cruinnichidhean aige A GOOD HANGING (1992) agus BEGGARS BANQUET (2002): Clàradh, Mallachd Dean, A’ faicinn Rudan, Auld Lang Syne agus Club nam Fear-uasal – agus Freagairt Ceàrr, Balla-ciùil, Uinneag a’ Chothruim, Bitheamaid Geanach agus Thadthail Cuideigin air Eddie. Ann an naoi de na sgeulachdan tha rannsachadh le Inspeactair John Rebus. An aon sgeulachd anns nach eil Rebus ’s e ‘Thadhail Cuideigin air Eddie’. A rear Ian Rankin, tha an sgeulachd sin mu mhodh-obrach nam poileas: “Tha murtair innte, chaidh cuideigin a mhurt agus tha car san deireadh.”

Find Similar Products by Category

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Write your own product review
Recent Updates

Sign up to our newsletter


Connect with us: Facebook Twitter