Loading... Please wait...

Ian Rankin in Gaelic

Sort by:

the-book03.jpg

 

IAN RANKIN ’S e Ian Rankin, ùghdar a bhios a’ reic gu mòr gu h-eadar-nàiseanta, a sgrìobh na nobhailean sa bheil Inspeactair-sgrùdaidh Rebus agus am Fear-rannsachaidh Malcolm Fox, a bharrachd air gaoir-sgeòil eile. Chaidh na leabhraichean aige eadar-theangachadh gu 36 cànan agus tha iad a’ reic gu mòr thar corra mhòr-roinn. Fhuair Ian ceithir DUAISEAN CWA DAGGER agus duais chliùiteach Ameireaga, DUAIS EDGAR ann an 2004. Choisinn e ceuman urramach bho oilthighean Obar Tatha, Chill Rìmhinn, Hull agus Dhùn Èideann, agus fhuair e OBE airson sheirbheisean do litreachas. Roghnaich e an duais fhaotainn ann an Dùn Èideann, baile àraich, far a bheil e a’ fuireach còmhla ri chompanach agus dithis mhac.
Recent Updates

Sign up to our newsletter


Connect with us: Facebook Twitter GooglePlus