Loading... Please wait...
  • Mallachd Dean

Mallachd Dean - Short Story in Scottish Gaelic by Ian Rankin: Ebook and audio reading available on ITUNES

£3.50
SKU:
GNPBK047-Itunes-2

Product Description

itunes-badge.jpg

MALLACHD DEAN: eBOOK and READING available on iTunes

‘Mallachd Dean ’ a short story by Ian Rankin, from the collection of ‘A GOOD HANGING’ first published in 1992, translated into Scottish Gaelic by Tormod MacGill-Eain and Ruairidh Mac an t-Saoir and audio reading by Gillebride Mac IlleMhaoil, 2016

Published by Grace Note Publications in the collection of Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus. LAGE/ISBN 978-1-907676-52-9

Mallachd Dean

Dh’èirich lasair-losgaidh mhòr suas dhan iarmailt a-mach às an àite far an robh an càr diog roimhe sin, agus chualas spreadhadh a thug cluas bhodhar dhan fheadhainn a bha an làthair. Bhrùchd pìosan meatailt suas dhan adhar, ’s an uair sin thuit iad gu làr fear às dèidh fir agus bha a’ bhuil air na daoine a bha a’ dol seachad le feadhainn dhiubh air an droch leòn is feadhainn eile ’s an craiceann aca air an losgadh. Chaidh uinneagan bhùthan a sgàineadh agus rinn spealgan glainne, a bha cho geur ri ràsar, tuill ann am feòil bhog. Chaidh na solais-trafaig gu uaine, ach cha do charaich dad air an t-sràid...

Tha ‘Mallachd Dean’ anns an taghadh seo de sgeulachdan eucoir Ian Rankin às na cruinnichidhean aige A GOOD HANGING (1992) agus BEGGARS BANQUET (2002): Clàradh, Mallachd Dean, A’ faicinn Rudan, Auld Lang Syne agus Club nam Fear-uasal – agus Freagairt Ceàrr, Balla-ciùil, Uinneag a’ Chothruim, Bitheamaid Geanach agus Thadthail Cuideigin air Eddie. Ann an naoi de na sgeulachdan tha rannsachadh le Inspeactair John Rebus. An aon sgeulachd anns nach eil Rebus ’s e ‘Thadhail Cuideigin air Eddie’. A rear Ian Rankin, tha an sgeulachd sin mu mhodh-obrach nam poileas: “Tha murtair innte, chaidh cuideigin a mhurt agus tha car san deireadh.”

Find Similar Products by Category

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Write your own product review
Recent Updates

Sign up to our newsletter


Connect with us: Facebook Twitter