Loading... Please wait...
  • IAN RANKIN: Norman MacLean and Ruaraidh MacIntyre

Taghadh de Sgeulachdan Inspeactair Rebus BY IAN RANKIN - Paperback Edition

£9.95
SKU:
GNPBK047
Author:
Quantity:

Product Description

TAGHADH DE SGEULACHDAN INSPEACTAIR REBUS by Ian Rankin

Thàinig an taghadh seo de sgeulachdan eucoir Ian Rankin às na cruinnichidhean aige A GOOD HANGING (1992) agus BEGGARS BANQUET (2002). Clàradh, Mallachd Dean, A’ faicinn Rudan, Auld Lang Syne agus Club nam Fear-uasal – agus Freagairt Ceàrr, Balla-ciùil, Uinneag a’ Chothruim, Bitheamaid Geanach agus Thadhail Cuideigin air Eddie. Ann an naoi de na sgeulachdan tha rannsachadh le Inspeactair John Rebus. An aon sgeulachd anns nach eil Rebus ’s e ‘Thadhail Cuideigin air Eddie’. A rèir Ian Rankin, tha an sgeulachd sin mu mhodh-obrach nam poileas: “Tha murtair innte, chaidh cuideigin a mhurt agus tha car san deireadh.”

This selection from Ian Rankin’s crime stories is taken from the collections A GOOD HANGING (1992) and BEGGARS BANQUET (2002). Playback, The Dean Curse, Seeing Things, Auld Lang Syne and The Gentlemen’s Club - and Trip Trap, Facing the Music, Window of Opportunity, No Sanity Clause and Someone Got to Eddie. Nine stories feature investigations by Inspector John Rebus. The only story that does not feature Rebus is ‘Someone Got to Eddie’. That story, according to Ian Rankin, is essentially a police procedural: “It’s got a killer, it’s a got a murder victim and it’s got a twist at the end.”

 

Other Details

ISBN:
978-1-907676-52-9
Categories:
Fiction/Crime
Publisher:
Grace Note Publications
Format:
Paperback

Product Reviews

This product hasn't received any reviews yet. Be the first to review this product!

Write your own product review
Recent Updates

Sign up to our newsletter


Connect with us: Facebook Twitter GooglePlus